‘Reports’ menüsü altında 3 farklı rapor tipi üzerinden loglama verilerine erişilebilir.

Share This Article