Workflow menüsü altında yer alan ‘Outbox’ ve ‘Monitoring’ ekranları üzerinden ilgili süreçlerin detayları gözlemlenebilir.

Share This Article