Yetkilendirme (Authorization) User Guide

Versiyon 1.0

Revizyon Geçmişi

Tarih Versiyon Tanım Hazırlayan Onaylayan
20/09/2022 V 1.0 İlk oluşturma Suat Çilingir

İçindekiler

1. KULLANICI / ROL / İŞ GRUBU LİSTELEME

2. YETKİ GÖSTERİM EKRANI

3. YETKİLENDİRME EKRANI

4. YETKİNİN ONAYLANMASI

1. KULLANICI / ROL / İŞ GRUBU LİSTELEME

Sistemde kayıtlı kullanıcıların, rollerin ve iş gruplarının yetkileri; Kullanıcılar (Employees), Roller (Roles) ve İş grupları (Workgroups) liste ekranlarında bulunan kayıtların sağındaki yetkilendirme butonu ile açılan yetki ekranı ile yönetilmektedir.

2. YETKİ GÖSTERİM EKRANI

Kullanıcı, rol veya iş grubu için açılan yetkilendirme ekranları ilgili kullanıcı, rol veya iş grubunun güncel yetkilerini göstermektedir. Bu ekrandan yeni yetki verilebildiği gibi (+ Ekle butonu ile), yetki değişikliği (kayıt üzerindeki güncelle butonu ile) ve yetki silme (kayıt üzerindeki sil butonu ile) işlemleri de yapılabilmektedir.

Scope key Kapsam anahtarı Sistemdeki tüm apiler ve işlem onay adımları bir kapsam anahtarı (Scope key) ile işaretlenmiş olup kullanıcı, rol veya iş grubu bu anahtara sahip ile ilgili işlemi çalıştırabilir. Ayrıca bu anahtar UI yetkilendirmesinde de kullanılmakta ve ilgili buton, tab, kart gibi ön yüz bileşenleri yetki olması durumunda gösterilmektedir.
Grant Yetki Tipi Yetki (grant) veya yetkisizlik (deny)
Active from Yetki başlangıç tarihi İlgili yetkinin başlangıç tarihi
Active to Yetki bitiş tarihi İlgili yetkinin bitiş tarihi
Ekran alan açıklamaları

3. YETKİLENDİRME EKRANI

Yetkilendirme ekranında kullanıcı, rol veya iş grubunun henüz almadığı yetkiler listelenmektedir. Yetki anahtarları gruplar halinde listelenmektedir. Seçilen tüm yetki anahtarları için başlangıç zamanı, bitiş zamanı ve yetki tipi (yetki veya yetkisizlik) verilmelidir.

Yetki işlemi onaya düşmektedir ve ancak onaylandığı zaman geçerli olmaktadır.

4. YETKİNİN ONAYLANMASI

Yetkilendirme onay yetkisi olan bir kullanıcı İş akışı \ Gelen kutusu (Workflow \ Inbox) ekranı vasıtasıyla ilgili yetki onay kaydını açar ve onaylar.

Yetki onaylanmak için açıldığı zaman, yetki verme ekranında girilen tüm bilgiler aynı şekilde gösterilir.